Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Jamkin julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

Rinnakkaistallentamalla varmistat julkaisun avoimen saatavuuden

Rinnakkaistallentaminen noudattaa avoimen tieteen ns. vihreää mallia (Green Open Access), jossa artikkeli julkaistaan sekä perinteisessä maksullisessa julkaisukanavassa että kaikille avoimessa sähköisessä julkaisuarkistossa. Suurin osa kustantajista sallii artikkelin tietyn version rinnakkaistallentamisen embargo-ajalla eli julkaisuviiveellä.

 • Rinnakkaistallennus varmistaa julkaisun pitkäaikaissaatavuuden
 • Rinnakkaistallentaminen parantaa julkaisun näkyvyyttä, löydettävyyttä ja vaikuttavuutta
 • Julkaisu saa pysyvän urn-osoitteen, jota on helppo jakaa eteenpäin (esim. some-alustat, Moodle)
 • Rinnakkaistallennettu artikkeli on avoimesti luettavissa kaikille - myös heillä, joilla ei ole pääsyä maksullisiin lehtipalveluihin
 • Rinnakkaistallentaminen Theseukseen ei vaikuta kirjoittajan tekijänoikeuksiin.

 

Rinnakkaistallentaminen Jamkissa

Jamkilaisten tekemien tieteellisten julkaisujen (julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A-B) rinnakkaistallentamista Theseukseen edellytetään aina silloin kun kustantaja sen sallii (toimitusjohtajan päätös id 365250). Myös avoimesti saatavilla olevat tieteelliset julkaisut tallennetaan (pitkäaikaissäilytys). Myös vanhempia artikkeleita voidaan pyydettäessä rinnakkaistallentaa.
kuvituskuva: Final draftin tallennusprosessi

OHJE: Näin saat julkaisusi rinnakkaistallennettua

1) Julkaise artikkeli valitsemassasi julkaisussa. Kun teet kustantajan kanssa julkaisusopimusta, pyri säilyttämään artikkelisi rinnakkaistallennusoikeus ja ota talteen kustantajan rinnakkaistallennettavaksi sallima versio julkaisusta. Tämä artikkeliversio on useimmin. AM eli Accepted Manuscript / final draft -versio.

Jamkissa rinnakkaistallennettava tiedosto lähetetään rinnakkaistallennettavaksi julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä: 

2) Liitä rinnakkaistallennettava tiedosto julkaisuilmoituksesi yhteyteen Justus-palvelussa. Voit myös lähettää tiedoston sähköpostin liitteenä julkaisupalveluille osoitteeseen julkaisut(at)jamk.fi. Jamkin Julkaisupalvelut tarkistaa kustantajan lupaehdot (esim. julkaisuviiveen), lisää tiedostoon alkuperäisen julkaisun viitetiedot sisältävän kansilehden ja tallentaa rinnakkaistallenteen Theseukseen, jolloin julkaisu on avoimesti saatavilla.

Artikkelien eri versioiden kuvauksia

Julkaisusta kirjoitus- ja julkaisuprosessin vaiheiden edetessä artikkelista syntyy eri versioita, joista kukin kustantaja määrittelee sen version, jonka sallii tekijän rinnakkaistallentavan. Alla lueteltu syntyviä eri versioita niiden syntymisjärjestyksessä käsikirjoitusvaiheesta aina valmiiksi julkaisuksi kustantajan julkaisemana. Listauksessa myös eri kustantajien käyttämiä nimityksiä vastaaville versioille.

Muista tallentaa itsellesi kustantajan rinnakkaistallennettavaksi sallima versio (yleisimmin ns. final draft)

 • Pre-print = Käsikirjoitus ennen vertaisarviointia. Ei rinnakkaistallenneta Theseukseen. Version eri nimityksiä: submitted version, author-submitted article, pre-refereeing, author’s draft.
   
 • Final draft = Käsikirjoitusversio, joka on korjattu vertaisarvioinnin perusteella. Ei sisällä kustantajan lopullista taittotyötä (layout) ja sivunumerointia. Yleisimmin rinnakkaistallennettava versio artikkelista. Useimmat kustantajat määrittäneet rinnakkaistallennettavaksi versioksi. Version eri nimityksiä: post-print, accepted article, Author's Accepted Manuscript (AAM), author's post-print, kirjoittajan hyväksytty käsikirjoitus.
   
 • Proof = Oiko-/korjausvedos on kirjoittajan kustantajalta saama viimeinen taitettu versio ennen julkaisemista. Proof-versiota ei voida rinnakkaistallentaa, jos kustantaja tallennuslupaehdoissaan määrittelee final draft (post print) -version rinnakkaistallennukseen sopivaksi.
   
 • Kustantajan pdf = Lehdessä julkaistu, artikkelin lopullinen versio taittoineen. Rinnakkaistallennetaan ensisijaisesti tämä versio, jos vain kustantaja sallii lopullisen version tallennuksen. Version eri nimityksiä: publisher´s pdf, final published article, publisher's version, Version of Record (VoR)

Rinnakkaistallentamisen hyödyt

 • Avoimuus lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
 • Tutkimustulosten avaaminen laajemmalle yleisölle edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • Avoimuus edistää tutkitun tiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
 • Mahdollistaa artikkelin pitkäaikaissäilytyksen ja saatavuuden
 • Julkaisu saa pysyvän yksilöidyn URN-tunnisteen: Pysyvällä tunnisteella varmistetaan, että esim. julkaisun linkki toimii, vaikka kohteen fyysinen sijaintipaikka verkossa olisi muuttunut.
 • Rinnakkaistallenteet löytyvät hakukoineilla Theseuksesta hyvin
 • Rinnakkaistallentaminen täyttää keskeisten rahoittajien avoimuuden vaatimukset

Rinnakkaistallentamista koskevat päätökset

Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen vuonna 2009 antamaan Open Access -lausumaan ja Jamkin toimitusjohtajan päätökseen (id 365250) avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta. 

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta. Julkisesti rahoitetun TKI-toiminnan tulosten halutaan olevan avoimesti verkossa kenen tahansa saavutettavissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa julkaisutyyppien A - E avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.

 • Korkeakouluille uusi rahoitusmalli. OKM:n tiedote 17.1.2019 
 • Toimitusjohtajan päätöksen (id 365250) mukaisesti kaikki Jamkin henkilökunnan tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan ammattikorkeakoulujen yhteiseen julkaisuarkistoon eli Theseukseen ellei kustantaja sitä erikseen kiellä. Myös julkaisut, jotka on julkaistu avoimissa Open Access -kanavissa rinnakkaistallennetaan.
 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet Jamkissa Avoin tiede ja tutkimus | Jyväskylän ammattikorkeakoulu - JAMK

Avoimen julkaisemisen ja rinnakkaistallentamisen työkaluja

Saavutettavuusseloste