Siirry pääsisältöön

Jamkin julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

Avoimen julkaisemisen keinot


Kultainen tie avoimuuteen (Gold OA)

 • Julkaisu on välittömästi ja vapaasti käytettävissä verkossa esim. Open Access -lehdessä tai organisaation julkaisusarjassa.
 • Julkaisemisesta voidaan periä kirjoittajamaksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.
 • OA-lehtiä rahoitetaan myös muulla tavalla kuin perimällä kirjoittajamaksuja. Tällöin on yleensä kyse tieteellisten seurojen, yliopistojen, korkeakoulujen tai muiden akateemisten organisaatioiden julkaisuista, joita rahoittaa julkaisukanavan kehysorganisaatio.
 • Jos rahoittaja vaatii avointa julkaisemista, se hyväksyy julkaisumaksut hankkeen budjettiin. Täten mahdolliset kirjoittajamaksut pitää arvioida jo rahoituksen hakuvaiheessa osana aineistonhallintasuunnitelmaa.
   

Vihreä tie avoimuuteen (Green OA, rinnakkaistallentaminen)

 • Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen.
 • Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Tavallisesti rinnakkaistallennettavaksi hyväksytään viimeinen, vertaisarvioitu käsikirjoitusversio (final draft tai author-accepted version) 
 • Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.
 • JAMKin henkilökunnan tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen. Tekijä/kirjoittaja toimittaa rinnakkaistallennettavan tiedoston kirjastoon julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä. Rinnakkaistallennus tehdään tämän jälkeen kirjastossa.
 • Rinnakkaistallentamisen oikeuksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo palvelusta sekä kustantajien ja lehtien verkkosivuilta.

Hybridijulkaiseminen (Hybrid OA)

 • Tilausmaksulliset hybridijulkaisut julkaisevat yksittäisiä artikkeleita avoimesti maksua vastaan. Nykyään useat tiedelehdet keräävät tilausmaksujen lisäksi open access tai APC (article processing charge) -kirjoittajamaksun, jos tutkija haluaa artikkelinsa avoimeksi (ns. hybrid open access, hybridijulkaiseminen). 
 • Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana.
 • Hybridijulkaisuissa kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että APC-maksuilla. Päällekkäiskustannuksien vuoksi julkaisemista hybridijulkaisussa ei suositella.

Avoimen julkaisemisen sanastoa

Open access (OA)
Tieteellisen tiedon (julkaisut, tutkimustulokset, -aineistot ja -menetelmät) avoin, vapaa saatavuus ja levitys.

Embargo 
Kustantajan määrittelemä viive- / karanteeniaika, jonka aikana aineistoa ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-aika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleensä 6-36 kk. Artikkeli voidaan tallentaa Theseukseen välittömästi, mutta se tulee julkiseksi vasta embargoajan päättymisen jälkeen.

APC (article processing charge)
Kirjoittajamaksu / käsittelymaksu /  julkaisumaksu, jonka kustantaja perii kirjoittajalta (organisaatiolta), kun hän julkaisee artikkelin avoimessa lehdessä tai hybridilehdessä.

Creative Commons (CC) -lisenssi
Avoimia lisenssejä, jotka toimivat tekijänoikeuden rinnalla antaen keinon muokata omien teosten jatkokäyttöehtoja sopiviksi. 

Final published version (= publisher's PDF = Version of Record) 
Julkaisu siinä muodossa ja ilmiasussa kuin kustantaja sitä sähköisesti jakelee

Institutional repository (tai Institutional server)
Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus

Final draft = Author’s Accepted Manuscript (AAM) = post-print =  post-review
Vertaisarvioitu viimeinen käsikirjoitusversio, joka korjausten jälkeen lähtee kirjoittajalta kustantajalle.
Termissä oleva 'post' (jälkeen) koskee sisältöä, ei painamista. Versio on "in terms of content" eli sisällöllisesti sama kuin lopullisessa julkaisussa oleva artikkeli. Final draft voi olla Word-dokumentti tai kirjoitettu lehden valmiiseen sivupohjaan (mutta ilman kustantajan ulkoasullista viimeistelyä). Final draftissa kuviot ja taulukot voivat olla erillisinä tiedostoina, jollaisina ne voidaan myös tallentaa Theseukseen. Useimmat kustantajat sallivat final draftin tallentamisen joko embargon kanssa tai ilman.

Pitkäaikaissäilytys
Pitkäaikaissäilytys on digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta informaation täytyy säilyä.

Post-print (myös final draft tai author-accepted version) 
Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt mahdollisen vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan taittotyö ei vielä näy. Termissä oleva 'post' (jälkeen) koskee sisältöä, ei painamista. Versio on "in terms of content" eli sisällöllisesti sama kuin lopullisessa julkaisussa oleva artikkeli. Proof-vesileimalla varustettu versio ei enää täytä final draft -version kriteereitä (liian valmis).

Pre-print
Käsikirjoitusversio, jota ei ole vertaisarvioitu.

Rinnakkaistallentaminen
julkaisusta tallennetaan tietty kustantajan määrittelemä versio avoimeen verkkokäyttöön esimerkiksi korkeakoulun omassa julkaisuarkistossa.

Kirjoittajamaksut (APC-maksut) ja niiden alennukset Jamkissa

Kun artikkeli julkaistaan Open Access -periaatteella (Gold OA) toimivassa lehdessä tai hybridilehdessä, saattaa kustantaja periä julkaisemisesta kirjoittajamaksun (APC, article processing charge).  Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin, mutta kaikki Open Access -lehtien kustantajat eivät peri julkaisumaksuja.

Jamkin henkilökunta on oikeutettu alennuksiin joidenkin kustantajien lehtien kirjoittajamaksuista (Sage, Emerald & IEEE). Maksualennukset perustuvat FinELib-konsortion tekemiin sopimuksiin kustantajien kanssa.

Lue tarkemmin alennuksista

Avoimien julkaisujen kustannusten seuranta - Open APC -palvelu

Tutustu Open APC -palveluun, joka kerää tietoja organisaatioiden kustantajille maksamista APC-julkaisumaksuista.

Huom! Kun teet julkaisuilmoituksen Justus – julkaisutietojen tallennuspalveluun OKM:n tiedonkeruuta varten, muista merkitä myös julkaisemisesta maksettu APC-maksu.

Saavutettavuusseloste