Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Jamkin julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

Mitä on avoin julkaiseminen?

Avoin tiede tarkoittaa mm. tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avointa saatavuutta sekä tutkimusprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Avoin julkaiseminen (Open access tai OA) tarkoittaa, että julkaisu on saatavissa verkossa vapaasti ja maksuttomasti kokonaisuudessaan –  luettavissa, kopioitavissa, tulostettavissa ja linkitettävissä.


Avoimen julkaisemisen eri tapoja ovat:

 • Golden OA, eli välitön avoin julkaiseminen kokonaan open access -periaatteella toimivassa lehdessä.
 • Green OA, self-archiving eli rinnakkaisjulkaiseminen kustantajan luvalla oman organisaation avoimeen julkaisuarkistoon. Usein kustantajan asettama embargo eli julkaisuviive.
 • Hybrid OA, eli yksittäisen artikkelin ostaminen avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä

Suositeltavaa on, että avoimella julkaisulla on pysyvä tunniste (esim. URN tai DOI), mitkä ovat julkaisun tärkeää metatietoa. Julkaisun tunnisteilla varmistetaan viittausten kestävyys ja vältytään linkkien rikkoutumiselta verkkoalustojen päivittyessä. Esimerkiksi Jamkin sarjajulkaisut ja henkilöstön tieteellisten julkaisujen rinnakkasitallenteet saavat Theseuksessa pysyvän URN-alkuisen linkin.

Open Access-julkaisemisessa tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla. Aineiston jatkokäyttöä voidaan määrittää mm. avoimilla CC-lisensseillä. 

Lue lisää avoimen julkaisemisen keinoista


Tutkimusdataa (tai metadataa) voi tallentaa avoimesti saatavaksi data-arkistoihin. Lue tutkimusaineistojen tallennuksesta lisää Jamkin Aineistonhallinnan oppaasta

avoin julkaiseminen logo open access avoin lukkokuvake

Avoimen julkaisemisen etuja

 • Lisää tutkimuksen ja asiantuntijuuden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
 • Edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta.
 • Mahdollistaa tasa-arvoista tiedon saavutettavuutta
 • Lisää rahoituksen vaikuttavuutta.
 • Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa
 • Edistää yhteistyötä ja uusia innovaatioita
 • Edistää globaalia hyvinvointia.

Avoimen julkaisemisen kansalliset suositukset

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston vuonna 2009 antamassa lausumassa suositellaan ammattikorkeakouluille avoimien julkaisukanavien käyttöä ja avoimuuden edistämistä myös rinnakkaistallentamalla. 

 • OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen korkeakoulujen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa 2021 - 2024 julkaisutyyppien A - E avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.
 • Kansallisen linjauksen mukaan, kaikkien vertaisarvioitujen tutkimus- ja konferenssiartikkeleiden tulee olla välittömästi avoimesti saatavissa vuodesta 2022 alkaen.

JAMKin avoimen julkaisemisen periaatteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on osana suomalaista tutkimusyhteisöä sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Avoimuus on perusarvomme, ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla mahdollisimman avoimesti yritysten ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä.

Jamkin avoimen tieteen periaatteet on kirjattu Jamkin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan. Jamkin toiminnassa noudatetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) koskevaa ohjetta.
 

Jamkin avoimen julkaisemisen periaatteet

 • Julkaisun tekijät pyrkivät valitsemaan laadukkaan julkaisijan. Suositaan avoimia julkaisukanavia.
 • Tekijät sopivat rinnakkaistallennusoikeudesta julkaisusopimuksessa kustantajan ja muiden tekijöiden kanssa
 • Henkilöstön kaikki tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan aina kustantajan lupaehtojen se salliessa (toimitusjohtajan päätös id 365250). Julkaisupalvelut auttaa rinnakkaistallentamisessa saatuaan kirjoittajalta tallennettavan tiedoston.

Rinnakkaistallentamisen ohjeet JAMKissa

Avoimen julkaisemisen ja rinnakkaistallentamisen työkaluja

Mitä hyötyä avoimesta julkaisemisesta on kirjoittajalle?

 • Julkaisun näkyvyys ja saatavuus paranevat.
 • Avoimet artikkelit löytyvät hakukoneilla hyvin.
 • Artikkelien viitatuksi tuleminen on todennäköisempää.
 • Lisää asiantuntijioiden vuorovaikutusta.
 • Jatkoinnovointi ja yhteistyö nopeutuvat.
 • Tutkimuksen laatu paranee.
 • Avoimessa julkaisemisessa tekijänoikeus säilyy tutkijalla/kirjoittajalla.

Lue lisää avoimen julkaisemisen hyödyistä tutkijoille (englanniksi):

Plan S – tavoite kohti välittömästi avoimia julkaisuja

Plan S – tiedeyhteisön julkilausuma tiedejulkaisujen avoimuuden kehittämiseksi koko maailmassa. Se on saanut alkunsa tiederahoittajien pyrkimyksestä välittömäään avoimeen julkaisemiseen ja suurten monopoliasemassa olevien kustantajien liiketoimintamallien muuttamiseen tiedeyhteisöille kannattavammaksi. Plan S:n mukaisesti kansallinen FinELib-konsortio on neuvotellut korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten puolesta sopimuksia avoimuuden edistämiseksi 

Kirjoittajamaksut (APC-maksut) ja niiden alennukset

Kun artikkeli julkaistaan Open Access -periaatteella (Gold OA) toimivassa lehdessä tai hybridilehdessä, saattaa kustantaja periä julkaisemisesta kirjoittajamaksun (APC, article processing charge).  Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin, mutta kaikki Open Access -lehtien kustantajat eivät peri julkaisumaksuja.

Jamkin henkilökunta on oikeutettu alennuksiin joidenkin kustantajien lehtien kirjoittajamaksuista (Sage, Emerald & IEEE). Maksualennukset perustuvat FinELib-konsortion tekemiin sopimuksiin kustantajien kanssa.

Lue tarkemmin alennuksista

Saavutettavuusseloste