Siirry pääsisältöön

Avoin tiede ja tutkimus & aineistonhallinta

Avoin tiede ja aineistonhallinta tutuksi

Avoin tiede ja tutkimus - oikoteitä

Kysyttävää avoimen tieteen ja tutkimuksen asioista? Ota yhteyttä: att(a)jamk.fi

Avoin tiede ja tutkimus Jamkissa

Avoimuus on kansainvälisestikin keskeinen tutkimuksen periaate, joka tukee tutkimustoiminnan ja oppimisen avoimuutta sekä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä opas käy läpi avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeiset periaatteet ja toimii erityisesti käytännön oppaana avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusaineistojen hallintaan.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen yleiset periaatteet löytyvät myös Jamkin verkkosivujen kautta ja lisätietoja ja tukea saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen att(a)jamk.fi

 

ATT Avoin kaikille

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus ja Jamkin periaatteet

Suomessa tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen sisältyy neljä keskeistä osa-aluetta:

 1. Toimintakulttuurin avoimuus
 2. Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoin saatavuus
 3. Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus
 4. Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus

Näitä tavoitteita on tarkennettu kansallisten linjausten kautta. Linjauksiin ja niissä asetettuihin tavoitteisiin voi tutustua Avoimen tieteen sivuilla.

Myös Jamk on allekirjoittanut avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen vuosille 2020-2025. Lisäksi Jamkissa on tehty toimitusjohtajan päätös, joka on päivitetty viimeksi keväällä 2022 (id 365250). Siinä kuvataan Jamkin periaatteet ja menettelytavat, jotka perustuvat kansalliseen julistukseen ja linjauksiin. Näihin Jamkin valitsemiin periaatteisiin voit tutustua Jamkin verkkosivuilla. Avoimuuden periaatteet on kirjattu myös Jamkin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan.

 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen oppaat ja ohjeistukset Jamkissa

Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjeistukset pyritään Jamkissa yhdistämään muiden ohjeistuksien yhteyteen, jotta ne ovat helposti löydettävissä ja linkittyvät oikeaan asiayhteyteen irrallisten ohjeiden sijaan. Näin edistetään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden huomioimista eri toiminnoissa.

Tämä opas toimii erityisesti käytännön oppaana avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusaineistojen hallintaan. Se sisältää seuraavat ohjeet:

Ohjeistuksia täydentävät seuraavat ohjeet ja oppaat:

Opasta päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan. Ohjeisiin on koostettu keskeisimmät asiat. Yksityiskohtaisempia ohjeita löydät linkitetyistä, valtakunnallisista ohjeista, joita ylläpitävät mm. avoimen tieteen ja tutkimuksen toimijat, TENK sekä data-arkistot sekä Jamkin intran ohjeista.

Jos sinulla on palautetta, kysymyksiä tai tarvitset tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen asioihin liittyen, ota yhteyttä: att(a)jamk.fi.

 

Avoin tiede ja tutkimus TKI-toiminnassa

Avoimen tieteen periaatteiden mukaan ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla avoimesti yritysten ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä. Tavoitteena on vaikuttava TKI-toiminta.

 • Tarkoittaa avoimia julkaisuja sekä avoimia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä
 • Tutkimustulokset, tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.
 • Useat hankerahoittajat vaativat aineistonhallinnan suunnittelua ja julkaisujen avointa saatavuutta.
 • Aineistonhallinnan suunnittelu toteutetaan aineistonhallintasuunnitelmalla (DMP TUULI-työkalu)
 • Julkaisujen pysyvä ja avoin saatavuus varmistetaan rinnakkaistallentamalla julkaisut korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon (Jamkilla Theseus). Jamkissa tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen on aloitettu vuonna 2016 toimitusjohtajan päätöksellä.​

Tämä opas on käytännön tuki erityisesti Jamkin toimijoille. Avoimen TKI-toiminnan periaatteisiin ja hyötyihin voit tutustua lähemmin esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteisen koulutuspaketin kautta: Avoimuuden perusteet | Metropolia.

 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyt

 • Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.
 • Avoin tiede edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä ja hyödyttää monin tavoin tutkimuksen tekijää, hankkeita, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, yrityksiä ja yleisesti yhteiskunnan kehittymistä ja taloudellista toimintaa.
 • Avoimen tiedon tuottaminen on meriitti tekijälleen.

Saavutettavuusseloste