Siirry pääsisältöön

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja aineistonhallinta tutuksi

Avoin tiede ja tutkimus - oikoteitä

Kysyttävää avoimen tieteen ja tutkimuksen asioista? Ota yhteyttä: att(a)jamk.fi

ATT Avoin kaikille

Avoin tiede ja tutkimus Jamkissa

Opas avoimeen TKI-toimintaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Avoimuus on kansainvälisestikin keskeinen tutkimuksen periaate, joka tukee tutkimustoiminnan ja oppimisen avoimuutta sekä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Suomessa tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen sisältyy neljä keskeistä osa-aluetta:

 1. Avoimuutta edistävä toimintakulttuuri
 2. Julkaisujen avoimuus
 3. Tutkimusaineistojen- ja menetelmien avoimuus
 4. Avoin oppiminen

Näitä tavoitteita on tarkennettu kansallisten linjausten kautta. Linjauksiin ja niissä asetettuihin tavoitteisiin voi tutustua Avoimen tieteen sivuilla.

Myös Jamk on allekirjoittanut avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen vuosille 2020-2025. Lisäksi Jamkissa on tehty toimitusjohtajan päätös, joka on päivitetty viimeksi keväällä 2022 (id 365250). Siinä kuvataan Jamkin periaatteet ja menettelytavat, jotka perustuvat kansalliseen julistukseen ja linjauksiin. Näihin Jamkin valitsemiin periaatteisiin voit tutustua Jamkin verkkosivuilla. Avoimuuden periaatteet on kirjattu myös Jamkin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan.

Oppaan sisältö

Tutustumiseen avoimen tieteeseen ja tutkimukseen kokonaisuutena Jamkissa voi aloittaa Jamkin www-sivujen kautta. Tämä opas toimii erityisesti käytännön oppaana avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi sisältäen

 • Jamkin avoimen tieteen ja tutkimuksen perusperiaatteet TKI-toiminnalle ja muistilista projekteille,
 • ohjeet ja välineet aineistojen käsittelyyn ja arkistointiin hankkeen tai tutkimuksen aikana ja sen päättyessä,
 • periaatteet lisensointiin.
 • oppaan aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseen Jamkin TKI-toiminnassa sekä
 • ohjeet avoimeen julkaisemiseen osana Julkaisijan opasta.

Ohjeistuksia täydentävät Jamkin intranetistä löytyvä Jamkin oma Projektiohje sekä muut ohjeet ja lomakkeet, jotka on linkitetty oppaaseen.

Opasta päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan. Ohjeisiin on koostettu keskeisimmät asiat ja yksityiskohtaisempia ohjeita löydät linkitetyistä, valtakunnallisista ohjeista, joita mm. avoimen tieteen ja tutkimuksen toimijat, TENK sekä data-arkistot ylläpitävät sekä Jamkin intran ohjeista.

Jos sinulla on palautetta, kysymyksiä tai tarvitset tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen asioihin liittyen, ota yhteyttä: att(a)jamk.fi.

Avoin tiede ja tutkimus TKI-toiminnassa

Avoimen tieteen periaatteiden mukaan ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla avoimesti yritysten ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä. Tavoitteena on vaikuttava TKI-toiminta.

 • Tarkoittaa avoimia julkaisuja sekä avoimia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä
 • Tutkimustulokset, tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.
 • Useat hankerahoittajat vaativat aineistonhallinnan suunnittelua ja julkaisujen avointa saatavuutta.
 • Aineistonhallinnan suunnittelu toteutetaan aineistonhallintasuunnitelmalla (DMP TUULI-työkalu)
 • Julkaisujen pysyvä ja avoin saatavuus varmistetaan rinnakkaistallentamalla julkaisut korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon (Jamkilla Theseus). Jamkissa tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen on aloitettu vuonna 2016 toimitusjohtajan päätöksellä.​

Avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyt

 • Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.
 • Avoin tiede edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä ja hyödyttää monin tavoin tutkimuksen tekijää, hankkeita, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, yrityksiä ja yleisesti yhteiskunnan kehittymistä ja taloudellista toimintaa.
 • Avoimen tiedon tuottaminen on meriitti tekijälleen.

Muistilista projekteille

Näin huolehdit projektin avoimuudesta

Projektipäällikön, tutkijan tai asiantuntijan muistilista:

 • Tee aineistonhallintasuunnitelma. Tunnista siinä mm. projektisi tietosuojaan ja tutkimusetiikkaan liittyvät kysymykset ja sopivat tallentamisen ja jakamisen työkalut projektiryhmän kesken
 • Tutkimuksen toistettavuudesta huolehtiminen riittävällä dokumentaatiolla läpi projektin: läpinäkyvyys, luotettavuus
 • Yhteisten palvelujen ja työkalujen hyödyntäminen omien ratkaisuiden sijaan: julkaisuarkistot, datalle tallennus- ja arkistointipalvelut (IDA, Tietoarkisto, Zenodo) jne.; organisaation tarjoamat ohjelmistot.
 • Viestintäsuunnitelman laatiminen ja tutkimuksesta/projektista tiedottaminen avoimesti, tutkimuksessa avoimen arvioinnin hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan    
 • Pysyvien tunnisteiden hankkiminen sekä viittauksista huolehtiminen. Näitä ovat mm. ORCID tutkijalle/asiantuntijalle, julkaisujen tunnisteet, julkaistun aineiston saamat tunnisteet jne.
 • Avoin julkaiseminen (artikkelit, aineistot, menetelmät) ja tulosten/tuotosten lisensoiminen (yleensä CC BY 4.0)
 • Tallenna syntyneen aineiston kuvailutiedot ja avaa aineisto ainakin luvanvaraisena, jos mahdollista (esim. QVAIN-palvelu kuvailutietojen julkaisuun). Näin tuet tutkimustyön laatua, näkyvyyttä, jatkokäyttöä, viitattavuutta ja toisaalta saat tekijänä referenssejä.

Projektiryhmän/tutkimusryhmän toimenpiteet:

 • Aineistonhallinnan periaatteista ja toimenpiteistä sopiminen, mm. turvallinen ratkaisu materiaalin tallentamiseen ja jakamiseen projektin aikana ryhmän kesken
 • Tekijyydestä, omistajuudesta ja jatkokäytöstä sopiminen kaikkien osapuolten kesken
 • Tutkimusprojektissa toistettavuudesta huolehtiminen (menetelmät, dokumentointi)
 • Olemassa olevien palveluiden hyödyntämiseen ja avoimeen projektiprosessiin kannustaminen
 • Tulosten ja tuotosten lisensoiminen
 • Avoimen lähdekoodin, standardien ja rajapintojen suosiminen ja hyödyntäminen
 • Meta- eli kuvailutietojen tuottaminen tietoaineistoille, tutkimusmenetelmille ja julkaisuille  - mitä tehty, miten, missä, kansiorakenteet, valmiiden tuotosten kuvailu

(Lähde: Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja tutkijoille ja organisaatioille, ATT-hanke, mukaellen)

 

Saavutettavuusseloste