Skip to main content

Avoin tiede ja tutkimus

ATT Avoin kaikille

Avoin tiede ja tutkimus JAMKissa - avoin TKI-toiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla avoimesti yritysten ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä. Avoimuus kansainvälisestikin keskeinen tutkimuksen periaate, joka tukee tutkimusta ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Suomessa ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Myös JAMK on toimitusjohtajan päätöksen (8.9.2016) mukaisesti sitoutunut avoimuuden periaatteiden noudattamiseen toiminnassaan ja edellyttää asettamaan TKI-projektin tutkimusaineistot ja tutkimusmenetelmät avoimesti saataville huomioiden toimintaympäristön ja tutkimusetiikan. Periaatteet on kirjattu JAMKin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan.

Näiltä sivuilta löydät

 • JAMKin avoimen tieteen periaatteet,
 • ohjeet ja välineet tutkimusaineistojen käsittelyyn hankkeen tai tutkimuksen aikana ja sen päättyessä,
 • oppaan aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseen JAMKissa sekä
 • julkaisijan oppaan.

Oppaita päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan. Aineistonhallinnan osalta mukaan on koostettu keskeisimmät asiat ja yksityiskohtaisempia ohjeita löydät linkitetyistä, valtakunnallisista ohjeista, joita avoimen tieteen ja tutkimuksen toimijat sekä data-arkistot ylläpitävät.

Kysymyksiä ja palautetta voit antaa osoitteeseen att(a)jamk.fi.

Avoin tiede ja tutkimus = ammattikorkeakouluissa avoin TKI-toiminta

 • Tarkoittaa avoimia julkaisuja + avoimia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä
 • Tutkimustulokset, tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.
 • Useat hankerahoittajat vaativat aineistonhallinnan suunnittelua ja julkaisujen avointa saatavuutta.
 • Aineistonhallinnan suunnittelu toteutetaan aineistonhallintasuunnitelmalla (DMP TUULI-työkalu)
 • Julkaisujen pysyvä ja avoin saatavuus varmistetaan rinnakkaistallentamalla julkaisut korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon (JAMKilla Theseus) 
 • JAMKissa tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen on aloitettu vuonna 2016 toimitusjohtajan päätöksellä.​

Avoin tiede on hyödyksi kaikille

 • Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.
 • Avoin tiede edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä ja hyödyttää monin tavoin tutkimuksen tekijää, hankkeita, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, yrityksiä ja yleisesti yhteiskunnan kehittymistä ja taloudellista toimintaa.