Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja aineistonhallinta haltuun

ATT Avoin kaikille

Avoin tiede ja tutkimus JAMKissa - avoin TKI-toiminta

Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen sisältyy neljä keskeistä osa-aluetta:

 1. Avoimuutta edistävä toimintakulttuuri
 2. Julkaisujen avoimuus
 3. Tutkimusaineistojen- ja menetelmien avoimuus
 4. Avoin oppiminen

Avoimuus on kansainvälisestikin keskeinen tutkimuksen periaate, joka tukee tutkimusta ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla avoimesti yritysten ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Suomessa ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Myös JAMK on toimitusjohtajan päätöksen (8.9.2016) mukaisesti sitoutunut avoimuuden periaatteiden noudattamiseen toiminnassaan ja edellyttää asettamaan TKI-projektin tutkimusaineistot ja tutkimusmenetelmät avoimesti saataville huomioiden toimintaympäristön ja tutkimusetiikan. JAMK on myös allekirjoittanut avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen vuosille 2020-2025. Avoimuuden periaatteet on kirjattu JAMKin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan.

JAMKin avoimen tieteen oppaasta löydät

 • JAMKin avoimen tieteen periaatteet,
 • ohjeet ja välineet aineistojen käsittelyyn hankkeen tai tutkimuksen aikana ja sen päättyessä,
 • oppaan aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseen JAMKissa sekä
 • julkaisijan oppaan.
 • Lisäksi ohjeistuksia täydentävät JAMKin intranetistä löytyvät ohjeistuksen ja lomakkeet, jotka on linkitetty myös tähän oppaaseen.

Oppaita päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan. Ohjeisiin on koostettu keskeisimmät asiat ja yksityiskohtaisempia ohjeita löydät linkitetyistä, valtakunnallisista ohjeista, joita mm. avoimen tieteen ja tutkimuksen toimijat, TENK sekä data-arkistot ylläpitävät sekä JAMKin intran ohjeista.

Kysymyksiä ja palautetta voit antaa osoitteeseen att(a)jamk.fi.

Avoin tiede ja tutkimus TKI-toiminnassa

 • Tarkoittaa avoimia julkaisuja + avoimia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä
 • Tutkimustulokset, tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.
 • Useat hankerahoittajat vaativat aineistonhallinnan suunnittelua ja julkaisujen avointa saatavuutta.
 • Aineistonhallinnan suunnittelu toteutetaan aineistonhallintasuunnitelmalla (DMP TUULI-työkalu)
 • Julkaisujen pysyvä ja avoin saatavuus varmistetaan rinnakkaistallentamalla julkaisut korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon (JAMKilla Theseus) 
 • JAMKissa tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen on aloitettu vuonna 2016 toimitusjohtajan päätöksellä.​

Avoin tiede on hyödyksi kaikille

 • Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.
 • Avoin tiede edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä ja hyödyttää monin tavoin tutkimuksen tekijää, hankkeita, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, yrityksiä ja yleisesti yhteiskunnan kehittymistä ja taloudellista toimintaa.