Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Jamkin julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

Huomioi julkaisukanavan valinnassa

Julkaisun tekijä valitsee laadultaan ja vaikuttavuudeltaan parhaaksi katsomansa julkaisukanavan. 

Etsiessäsi sopivaa julkaisukanavaa on tärkeää huomioida kohdeyleisö ja arvioida julkaisukanavan laatua ja vaikuttavuutta. Selvitä julkaisukanavan avoimuus ja tekijälle jäävät oikeudet sekä julkaisun jatkokäyttömahdollisuudet. 

Tästä julkaisijan oppaasta löydät neuvoja kanavan valintaan, avoimen julkaisemisen vaihtoehtoihin ja heikkolaatuisten julkaisukanavien (mahdollinen saalistajakustantaja tai -lehti) tunnistamiseen sekä hyödyllisiä julkaisujen arviointityökaluja. 

Henkilöstön julkaisukanavia:

  • Jamkin omat julkaisusarjat ja verkkolehdet
  • ammattilehdet
  • tieteelliset julkaisut
  • tapahtumajulkaisut (konferenssit)
  • sanomalehdet
  • Jamkin blogi -alustat ja avoimet oppimateriaalit
     

Perehdy julkaisutiedonkeruun kriteereihin

Julkaisukanavan valinnassa painotetaan valitsemaan sellaisia julkaisuja, jotka ovat OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjan julkaisuluokittelun mukaisia. Huomioithan OKM-julkaisutiedonkeruun vaatimukset (mm. julkaisualusta ja julkaisuluokittelu).

Tutustu OKM:n julkaisujen tekijöille tekemään voimassa olevaan ohjeistukseen:

Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille

Avoimeen julkaisemiseen kannustetaan

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia, kuten kunkin koulutusalan Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja. OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa 2021–2024 avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.

Tutustu Jamkin avoimen julkaisemisen periaatteisiin

Avoimia ammattilehtiä

FinELib-konsortio on kartoittanut tärkeimpiä julkaisukanavia, joissa julkaistut artikkelit korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilökunta ja opiskelijat voivat tallentaa julkaisuarkistoon tai julkaista avoimena.

Työkaluja julkaisukanavan valintaan

Lisäksi voit kokeilla seuraavia työkaluja oikean lehden valintaan. Palvelut ovat englanninkielisiä.

Tutkimusetiikka

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttävät, että tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko tiedeyhteisölle ja jokaiselle tutkijalle.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on OKM:n asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tutkimusvilppiä, edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje.

Tekijyyksistä sopiminen

Aineiston tekijyyksistä on sovittava selkeästi ennen aineiston lähettämistä julkaisijalle. Tekijyyden periaatteista on hyvä keskustella jo ennen varsinaisen kirjoitustyön aloittamista. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK on laatinut tekijyydestä sopimiseen suosituksia. 

ISBN-tunnus

​ISBN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat. Tunnisteet metatiedon osana tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löydettävyyttä. Tunnuksia käytetään muun muassa tiedonhauissa, julkaisujen tilaus- ja jakelujärjestelmissä, kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa ja kirjastojen lainausjärjestelmissä.

Erillinen ISBN-tunnus haetaan jokaiselle kirjalle, sen jokaiselle julkaisumuodolle ja muutoksia sisältävälle painokselle. Tämä edistää julkaisujen tunnistamista julkaisualan jakeluketjussa ja takaa halutun julkaisun asiakkaan käyttöön. 

Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa ISBN-tunnusten jakamisesta Suomessa. ISBN-tunnuksen haku tehdään Jamkissa keskitetysti. Tunnusta voi pyytää sähköpostitse osoitteesta julkaisut(a)jamk.fi.

Saavutettavuusseloste