Siirry pääsisältöön

Julkaisujen ilmoittaminen OKM-tiedonkeruuseen

Henkilökunnan opas julkaisujen tilastoinnista

Julkaisutiedot OKM:n tiedonkeruuseen

Julkaisutiedonkeruun peruste:

Jamkin henkilöstön tekemät julkaisut raportoidaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle.

  • Ministeriö käyttää julkaisutiedonkeruun tietoja korkeakoulujen ohjaukseen (mm. rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute) sekä tiedepolitiikan valmisteluun.
  • Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Julkaisun ja julkaisutyyppien kriteerit kerrotaan ministeriön Julkaisutiedonkeruun käsikirjassa, jota tarkennetaan säännöllisesti.

Tiedonkeruu ei kohdistu kaikkiin tutkimustoiminnasta syntyviin julkaisuihin. Tutkijat pitävät mm. esitelmiä, luentoja, esittelevät tutkimustaan tapahtumissa (esim. posterit) ja tiedotusvälineille sekä sähköisessä mediassa, mutta nämä esiintymiset ja tuotokset eivät kuulu OKM:n julkaisutiedonkeruuseen.

Julkaisujen ilmoittaminen tapahtuu JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelussa.

Justus logo

Jamkilaisten julkaisurekisteriä ylläpitää kirjasto. Lisätietoja: julkaisurekisteri(at)jamk.fi.

Tutkimustietovarannon portaalin logo, abstrakti ikkuna

Tiedejatutkimus.fi

Justus välittää hyväksytyt julkaisut selattavaksi tiedejatutkimus.fi -palveluun. Palvelu kerää tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Tietoa löytyy mm. tutkijoista, tutkimusorganisaatioista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusrahoituksesta ja tutkimusinfrastruktuureista.

Tiedot ammattikorkeakoulujen julkaisuista alkaen vuodesta 2012 ja yliopistojen julkaisuista alkaen vuodesta 2011. Justuksen kautta ilmoitetut julkaisutiedot siirtyvät Tiedejatutkimus-palveluun (julkaisutyypit A - G) sen jälkeen, kun ne on hyväksytty Justuksessa.

Affiliaatio tekijätietona

Julkaisutiedonkeruussa noudatetaan seuraavaa periaatetta:

  • Yhteys korkeakouluun edellyttää, että tekijä on korkeakouluun palvelussuhteessa julkaisua koskevan tutkimus- ja kirjoitustyön aikana, tai että korkeakoulu on voimavarojen ja työympäristön (laitteet, aineistot, tutkimusryhmä) tai ohjauksen kautta olennaisesti mahdollistanut julkaisun teon (esim. jatko-opiskelijoiden tai apurahatutkijat). Käytännössä yhteys korkeakouluun voidaan useimmiten todeta tekijän julkaisussa mainitseman affiliaation perusteella (eli tekijä mainitsee julkaisussa korkeakoulun nimen).
  • On kuitenkin tapauksia, joissa tekijälle ei ole em. yhteyttä korkeakouluun, vaikka affiliaatiotieto onkin mainittu julkaisussa tai tekijällä on yhteys korkeakouluun vaikka affiliaatiotietoa ei ole mainittu julkaisussa. Korkeakoululla on vastuu tunnistaa julkaisuihin merkityistä affiliaatioista oikeat affiliaatiot. Mikäli julkaisu ei sisällä tekijöiden affiliaatiotietoja, kirjoittajan tulee todeta kirjallisesti olevansa palvelussuhteessa tai jatko-opiskelijana korkeakoulussa, taikka yhteys korkeakouluun tulee todeta henkilöstöjohtajan toimesta tai palvelussuhderekisteristä.
  • Julkaisun tekijyys 

Tekijätiedot Justuksessa ja tiedejatutkimis.fi -palvelussa

Tekijätietojen hallinta

Jamk on tuonut organisaation tekijät Justukseen. Voit hakea oman tekijäprofiilisi tai kirjoittajakolleegasi joko pudotusvalikosta tai kirjoittamalla tekijän sukunimen Sukunimi-kenttään. Palvelu tarjoaa listasta halutun nimen. Sukunimen valinnan myötä myös organisaation tekijän etunimi, tunniste, alayksikkötieto sekä mahdollinen ORCID-tunniste täyttyvät automaattisesti lomakkeelle.

Uudelle henkilökunnalle ja ensimmäistä julkaisujaan kirjaavalle. Tekijä ei voi itse päivittää profiilitietojaan Justuksessa: tekijäprofiiliasi aktivointi Justuksessa; ota yhteyttä: julkaisurekisteri@jamk.fi

Voit pyytää Justus -pääkäyttäjää lisämään ORCID -tunnisteen tekijäprofiisi: julkaisurekisteri@jamk.fi

Tarvitset ORCID -tunnistetta, jos haluat aktivoida itsellesi asiantuntijan/tutkijan tiedot profiilin tiedejatutkimus.fi palvelussa. Lue asiasta lisää: Tekijätietojen laajennus 2022 ja tiedonsiirto tutkimustietovarantoon

Ministeriön ohjeita

UKK – Usein kysytyt kysymykset julkaisujen ilmoittamisesta

Kun olet valinnut julkaisukanavan (esim. blogipalsta) ja julkaissut siinä kirjoitukseksi, et voi enää jälkikäteen muuttaa julkaisutyyppiä toiseksi. Esimerkiksi blogi on aina blogi eli E1, vaikka olisit mielestäsi julkaissut periatteessa ammatilliseksi julkaisuksi (esim. verkkolehti) hyväksyttävissä olevan artikkelin. 

Jos julkaisussa on kirjoittajia useasta eri ammattikorkeakoulusta tai toisista tutkimusorganisaatioista, ilmoittaako jokainen kirjoittaja sen erikseen? 

Kyllä. Useamman ammattikorkeakoulun tai muun tutkimusorganisaation kanssa yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut organisaatio omaksi julkaisukseen.

Jos julkaisun tekijöinä on useita Jamkin työntekijöitä, ilmoittavatko kaikki julkaisun JUSTUKSEEN?

Ei. Kaikki Jamkin kirjoittajat (organisaatiotekijät) ilmoitetaan, mutta riittää että yksi kirjoittaja ilmoittaa julkaisun. Julkaisu rekisteröidään kaikille kirjoittajille, mutta tilastoidaan siis vain kerran.

Voiko blogitekstin ilmoittaa julkaisutiedonkeruussa? 

Kyllä, jos se on julkaistu toimitetulla verkkosivulla, jolla on toimituskunta, ei vain yksittäistä toimittajaa. Toimituskunnan, kirjoittajan ja kirjoituksen ilmestymisajan tulee käydä ilmi sivustolta.

Voiko hankesivuilla julkaistun dokumentin ilmoittaa julkaisutiedonkeruussa?

Kyllä, hankkeen omilla verkkosivuilla julkaistuja dokumentteja voidaan raportoida, jos julkaisemisesta on päättänyt riippumaton ulkopuolinen taho. Hankkeen sivuilla tämä tarkoittaa toimituskuntaa, jossa on vähintään yksi hankkeen ulkopuolinen jäsen.

Ilmoitanko Jamkin julkaisusarjoihin tulleet julkaisut itse JUSTUKSEEN? 

Ei. Jamkin julkaisusarjojen julkaisut ilmoitetaan kirjaston toimesta JUSTUKSEEN.

Kannattaako ilmoittaa julkaisuja, jotka unohtuivat ilmoittaa edellisenä vuonna?

Kyllä. Julkaisutyyppejä A-E voi ilmoittaa myös takautuvasti. OKM:n julkaisutiedonkeruuseen poimitaan JUSTUKSESTA kaksi edeltävää täyttä vuotta.

Onko julkaisun rinnakkaistallennusversio sama kuin julkaisun abstrakti?

Ei. Kirjasto tarkistaa, minkä version kustantaja sallii tallentaa rinnakkaistallenteena Theseukseen

Onko julkaisun lataaminen ResearchGateen, Academia.eduun tms. rinnakkaistallentamista?

Ei. ResearchGatessa, Academia.edussa ja muissa vastaavissa julkaiseminen ei ole rinnakkaistallentamista.
 

Saavutettavuusseloste