Siirry pääsisältöön

E-aineisto-opas

E-aineistojen käyttöehdot

Kuka voi käyttää

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta voivat käyttää kirjaston e-aineistoja (e-kirjoja, artikkeli- ja muita tietokantoja) Jamkin verkossa, johon on myös etäkäyttömahdollisuus. Muut asiakkaat pääsevät Jamkin verkon ulkopuolelta vain vapaisiin ja maksuttomiin aineistoihin; maksullisia aineistoja voi käyttää vain kirjaston tiloissa. Tutustu Jamkin tietoverkon käyttösääntöihin alla.

Kirjasto on tehnyt aineistojen tuottajien kanssa sopimukset, joissa määritellään aineistojen käyttöoikeudet. Kansallisen elektronisen kirjaston kautta hankitun aineiston käyttöoikeudet kerrotaan FinELibin sivuilla.

Mitä yleensä saa tehdä

 • Selailla ja tehdä tiedonhakuja.
 • Kohtuullisessa määrin tulostaa paperille hakujen tuloksia omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön (ei-kaupalliseen tarkoitukseen).
 • Kohtuullisessa määrin kopioida muistivälineelle (levykkeelle, USB-muistille, tms.) hakujen tuloksia omaan opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Luoda kurssisivulle, oppimisympäristöön tms. linkin aineistoon, kunhan ei kopioida itse aineistoa kyseiselle sivulle.
 • Yleensä on mahdollista lähettää sähköpostitse, postitse tai faksata artikkelista yksi kopio toiselle henkilölle henkilökohtaista käyttöä varten tieteellisen kommunikoinnin nimissä.
 • E-kirjoista ja laajoista kokotekstiaineistoista voi tulostaa ja tallentaa kohtuullisia katkelmia tai osia omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön (ei-kaupalliseen tarkoitukseen).

Mitä ei saa tehdä

 • Käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin.
 • Tulostaa tai kopioida kokonaisia teoksia (e-kirjat ja laajat kokotekstiaineistot).
 • Kopioida alkuperäistä aineistoa (esimerkiksi artikkelia) kurssisivulle.
 • Levittää, myydä, muokata aineistoa, tehdä aineistosta johdannaisteoksia, jakaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille.
 • Poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai kieltoja.
 • Käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesti hakevat tai haravoivat aineistoa (spider, crawler, robot).
 • Järjestelmällisesti kopioida tai tulostaa elektronisesti, tulostaa paperille tai julkaista aineistoa uudelleen muussa muodossa.
 • Asentaa tai jakaa tietokantoja tai niiden osia internetissä. 

Saavutettavuusseloste