Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja aineistonhallinta tutuksi

Aloita aineistonhallintasi tästä

Kirjaudu Tuuliin, tee suunnitelma suunnitteluvaiheessa ja päivitä tutkimuksen aikana

Pohdi ensin näitä:

•    Tutustu ensin rahoittajan ohjeisiin, tarjoaako rahoittaja oman DMP-pohjan? Ne löytyvät DMPTuulista. Jos ei, käytä JAMKin pohjaa, joka perustuu kansalliseen suositukseen.
•    Aineistonhallintasuunnitelma kartoittaa mahdollisia riskejä ja osoittaa, että tunnistat ja hallitset ne (mm. tietosuoja, oikeudet, tutkimustulosten luotettavuus).
•    Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää jo aineistonhallinnan keskeiset elementit ja tutkimusmenetelmien kuvauksen, vältä päällekkäisyyttä. Aineistonhallintasuunnitelma kuvaa aineiston teknistä ja hallinnollista käsittelyä.
•    Suunnitelman tehtävä on vastata juuri sinun tutkimuksesi aineiston keskeisiin haasteisiin, vastaa konkreettisesti, älä kopioi tekstejä ohjeista tai muiden suunnitelmista. Tekijän tulee ymmärtää, mitä suunnitelmassa luvataan!
•    Sovita suunnitelman tarkkuus ja laajuus omaan projektiisi ja aineistoosi sopivaksi – vastaa kysymyksiin soveltuvin osin, usein 1-2 sivua riittää
•    Datanhallinnan muistilista: miten huolehdin aineistosta eri vaiheissa (Fairdata-palvelut)
•    Yksityiskohtaiset ohjeet aineistonhallinnan eri vaiheisiin ja metodeihin oman tarpeesi mukaan löydät Yhteiskunnallisen tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta.
•    Pyydä tarvittaessa tukea aineistonhallintasuunnitelmastasi laatimiseen, jotta sen sisältö vastaa organisaation käytänteitä ja toimintatapoja ja saat tutkimuksellesi/hankkeellesi käyttökelpoisen suunnitelman. JAMKissa voit pyytää kommentteja suunnitelmaasi tai voimme katsoa yhdessä suunnitelman laatimista. → Laita viesti osoitteeseen att(a)jamk.fi.

Aineistonhallintasuunnitelman elementit

Aineistonhallintasuunnitelmaan sisältyy kuusi keskeistä osa-aluetta. Lista noudattaa yleisen kansallisen aineistonhallintasuunnitelmapohjan runkoa jonka löydät myös DMP Tuulissa. Suunnitelma saa olla tiivis ja tarvittaessa voit viitata muiden kysymyksien vastauksiin. HUOM. Jokaisen elementin sisältöjä kuvataan tarkemmin tämän oppaan seuraavalla sivulla sekä DMPTuulissa olevassa ohjeistuksessa.

1)    Aineiston yleiskuvaus: mitä aineistoa, miten se kerätään, miten laatu varmistetaan?
2)    Eettiset periaatteet ja lainsäädäntö: tietosuoja ja –turva, oikeudet, rekisteriseloste
3)    Dokumentointi ja metatiedot: dokumentoi keruu, sisältö ja käsittely jatkokäyttöä varten
4)    Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
5)    Elinkaari – mitä aineistolle tapahtuu hankkeen päätyttyä? Miksi aineisto ei olisi avoimesti saatavilla?
6)    Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

Sensitiivisten aineistojen aineistonhallinta

Sensitiivisen eli arkaluonteisen ja luottamuksellisia tietoja sisältävän datan käsittely tulee huomioida aineistonhallintasuunnitelmassa. Käytä apuna täydentävää ohjetta sensitiivisen datan hallinnan suunnitteluun, joka täydentää kansallista DMP Tuuli-aineistonhallintasuunnitelmapohjaa (ATT aineistonhallinnan ohje sensitiivisille aineistoille -työryhmä 2019).  Tutustu aineistonhallinnan ohjeeseen sensitiiviselle aineistolle täällä.

HUOM. Ohjeen saat näkyviin myös DMPTuulissa, kun laadit aineistonhallintasuunnitelmaasi. Kun luot suunnitelman, klikkaa Project Details-välilehdellä kohdassa Select Guidance kohtaa See the full list ja rastita "Täydentävä ohje arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja..." ja tallenna. Näin sensitiivisten aineistojen ohje näkyy haluamallasi kielellä sivun oikeassa reunassa, kun laadit suunnitelmaasi.

Tutkimuslupa

Varmista ajoissa, edellyttääkö tutkimusaineiston hankinta tutkimuslupaa JAMKista tai muusta kohteena olevasta organisaatiosta. Lähtökohtaisesti lupa tarvitaan aina, sillä tutkimuslupa antaa luvan lähestyä organisaatiota ja sen jäseniä tutkimukseen liittyen. Tutkimusluvan liitteenä tulee aina olla myös aineistonhallintasuunnitelma. JAMKilta tutkimuslupa edellytetään seuraavissa tapauksissa:

  • Kun pyydetään tietoja JAMKin henkilö- tai muista rekistereistä
  • Arkisto- ja tilastoaineiston käyttö tutkimustarkoituksiin (jos ei ole julkista dataa)
  • Opiskelijan tuottaman aineiston käyttö tutkimustarkoituksiin (lupaa ei tarvita JAMKin sisäiseen kehittämistyöhön)
  • Havainnointi / haastattelu lähtökohtaisesti
  • Muu erikseen tutkimuslupahakemuksessa ilmoitettu tutkimustapa tai -menetelmä - lähtökohtaisesti lupa tarvitaan, sillä se on lupa tutkia organisaatiota.
  • HUOM. Lupaa ei tarvita sisäiseen kehittämiseen tai ulkoisen rahoituksen saaneeseen hankkeeseen, johon sisältyvään tutkimukseen on sitouduttu jo hankkeeseen sitoutumisen myötä. Hanke voi tarvita kuitenkin luvan, jos se haluaa käyttöönsä rekisteritietoja. Kysy luvan tarvetta etukäteen.

Tutustu tutkimusluvan ehtoihin, lomakkeisiin ja hakemiseen JAMKissa. Varaudu aina siihen, että hakemuksen käsittelyyn ja mahdollisten tietojen toimittamiseen menee noin kaksi-kolme viikkoa.

Saavutettavuusseloste