Siirry pääsisältöön

Avoin tiede ja tutkimus & aineistonhallinta

Avoin tiede ja aineistonhallinta tutuksi

Lisensointi

Aineiston jatkokäytössä tulee ottaa huomioon lisensointi. Myös avattuun dataan pitää muista liittää sopiva lisenssi. Toimitusjohtajan päätöksen mukaisesti Jamkissa tutkimusaineistojen jatkokäyttöä ei tarpeettomasti rajoiteta ja pyritään mahdollistamaan mahdollisimman avoin jatkokäyttö. Lähtökohtaisesti Jamk seuraa valtakunnallisia suosituksia. Myös uusi laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä ohjaa toimintatapoja. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliset linjaukset suosittelevat seuraavia menettelytapoja:

  • tutkimuksen tulokset julkaistaan avoimella lisenssillä tai avoimena lähdekoodina
  • tutkimusaineistojen ja -julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja käyttöehdot tuodaan selkeästi esille
  • avoimille aineistoille käytetään standardimuotoista koneluettavaa lisenssiä CC BY 4.0. HUOM. Data-arkistossa (mm. Etsin, Zenodo tms.) julkaistavalle aineistolle vain CC BY 4.0 -lisenssi täyttää vaatimukset, joita tulevat avoimen datan direktiivistä sekä kansallisesti sovellettavasta laista julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä.
  • tutkimusaineistoja kuvailevat metatiedot lisensoidaan käyttöluvalla CC0
  • tietokoneohjelmille hyvä lisenssi on MIT-lisenssi (sallii kaiken käytön, myös kaupallisen, mitä korostetaan sekä EU:n että kansallisella tasolla)

HUOM. Myös opinnäytetyöhön tai siihen liittyvään tuotokseen voi lisätä lisenssin. Lisätietoja opinnäytetyön tekijänoikeuksista Theseuksesta.

Apua lisensointiin ja lisenssin valintaan

Saavutettavuusseloste