Siirry pääsisältöön

Avoin tiede ja tutkimus & aineistonhallinta

Avoin tiede ja aineistonhallinta tutuksi

Aineistonhallinnan opas

Suunnitteletko tutkimusprojektia, syntyykö projektissa tutkimusaineistoa tai aloitatko opinnäytetyön? Tee aineistonhallintasuunnitelma!

Aineistonhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että TKI-projektin tutkimuksessa ja opinnäytetyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Aineistonhallintasuunnitelmalla suunnitellaan ja kuvataan, miten tutkimusainestoa kerätään, käytetään, säilytetään ja arkistoidaan ja jatkokäytetään huomioiden mm. tietosuoja, tietoturva ja omistajuus. Se on samalla työkalu tutkimuksentekijälle itselleen. Suunnitelma auttaa jäsentämään kysymyksiä ja varautumaan ennakolta tilanteisiin, jotka tutkimuksen aikana tulee joka tapauksessa ratkaista!

Jamk on sitoutunut avoimeen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen, joten myös aineiston jatkokäyttö on oltava mahdollista. Lähtökohtana ovat FAIR-periaatteet: tehdään data löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Re-usable). Avoin aineisto on meriitti tekijälleen: hyödyntämällä avoimia tallennusratkaisuja sinä ja muut tutkijat voitte viitata aineistoon kuten mihin tahansa lähteeseen.

Tee aineistonhallintasuunnitelma viimeistään projektin/tutkimuksen alkaessa ja muokkaa tarvittaessa tutkimuksen edetessä.

 

Aineistonhallintasuunnitelman osa-alueet ovat:

  1. Aineiston yleiskuvaus: mitä aineistoa, miten se kerätään, miten laatu varmistetaan?
  2. Henkilötiedot, eettiset periaatteet ja lainsäädäntö: henkilötietojen käsittely, tietosuoja ja -turva, omistajuus ja oikeudet
  3. Dokumentointi ja kuvailutiedot: dokumentoi keruu, sisältö ja käsittely
  4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana: minne aineiston tallennetaan ja miten sitä jaetaan
  5. Aineiston tallentaminen, avaaminen ja arkistointi tutkimuksen valmistuttua: missä aineisto tallennetaan tai arkistoidaan, avataanko aineisto jatkokäyttöön, hävitetäänkö aineistoa.
  6. Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

 

Tunnista aineistosi ja sovi aineiston tekijyydestä!

Aineisto voi olla kerättyä, tuotettu tai muualta saatua. Apuna aineistojen erittelyyn ja niiden ominaisuuksien tunnistamiseen voit käyttää seuraavaa taulukkoa. Taulukon voi lisätä aineistonhallintasuunnitelman liitteeksi.

Tutkimusaineistoon liittyy aina tekijyys, aineiston säilyttämisen ratkaiseminen ja tutkimuseettisten periaatteiden noudattaminen. Siksi aineiston tekijyydestä on suositeltavaa sopia myös kirjallisesti aineistonhallintasuunnitelman mukaisesti. Voit hyödyntää sopimisessa seuraavaa pohjaa (fi/en):

Aineistonhallinta Jamkin TKI-toiminnassa

Projektipäällikkö/tutkija/suunnittelija vastaa aineistonhallintasuunnitelman laatimisesta. Projektisihteeri huolehtii, että aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan projektin asialle asianhallintaan (Tweb). Projektin päättyessä projektipäällikkö tai vastuullinen tutkija vastaa siitä, mihin aineisto tallennetaan projektin päätyttyä vai hävitetäänkö se.

  • Jamkin TKI-toiminnan aineistonhallintasuunnitelma on suositeltavaa tehdä DMPTuuli-ohjelmalla, jossa on valmiit suunnitelmapohjat. Pohjana käytetään rahoittajan pohjaa. Js sellaista ei ole, käytetään Jamkin omaa pohjaa, joka perustuu valtakunnalliseen malliin ja suosituksiin. Ohjelmasta löydät jokaista osa-aluetta koskevat ohjeet ja vinkit.
  • Aineistonhallinta koskee tutkimuksellista aineistoa. Projektin hallinnollisessa aineistossa noudatetaan asianhallinnan ohjeita ja käytänteitä. Projektin asianhallinnan ohjeistus löytyy ELMO-intrasta (vaatii kirjautumisen).
  • Aineistonhallinta sekä avoin tiede ja tutkimus täytyy huomioida niin projektien rahoitushaussa kuin toteutusvaiheessa. Lisää ohjeita löytyy Jamkin Projektiohjeesta intrasta (vaatii kirjautumisen). Apua ja ohjeita voit pyytää myös osoitteesta att(a)jamk.fi.

 

Aineistonhallintasuunnitelmat Jamkin opinnäytetöissä

Aineistonhallintasuunnitelma on Jamkissa osa opinnäytetyösuunnitelmaa. Suunnitelmassa on samat osa-alueet kuin kuin TKI-toiminnassakin. Ohjeet sekä Word-pohjat opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen ovat Jamkin opinnäytetyöntekijän oppaassa.

Apua

Mikäli sinulla herää kysyttävää aineistonhallintaan liittyen tai haluat kommentteja aineistonhallintasuunnitelmaasi voit ottaa yhteyttä osoitteeseen att(a)jamk.fi. Suosittelemme olemaan yhteydessä erityisesti silloin, jos tutkimuksen rahoittajalla on vaatimuksia aineistonhallintaan ja aineistojen avaamiseen liittyen (esim. Suomen Akatemia, EU:n Horizon)

Saavutettavuusseloste