Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

ICT-alan kompassi

Tiedonhaun opas ICT-alalta

Hae luotettavaa tietoa eri lähteistä

 • kirjat & e-kirjat
 • lehdet ja e-lehdet
 • tietokannat
 • opinnäytetyöt
 • open access kirjat, lehdet
 • muut verkkolähteet 

Löydä parhaimmat tiedonlähteet tutkimustasi varten

ICT-alan TOP tietokannat

Muista myös monialaiset tietokannat

Monissa niistä voit hyödyntää myös sanastoja, jotka niihin on sisällytetty.

Hae lehtiä Janetista

 • Lehden nimellä löydät Janetin perushaussa sekä painetut että e-lehdet, jotka on tilattu JAMKin kokoelmiin
 • Janetin kansainvälisellä haulla löydät myös open access lehtiä sekä tiivistelmiä sellaisista lehdistä, joita ei ole tilattu JAMKin kokoelmiin.
 • voit myös selata kirjaston kokoelmin tilattuja lehtiä aloittain.

Kotimaiset lehtiartikkelit

Kirjat, e-kirjat tiedonhaussa

 • Janet –haku (räätälöity)
 • Kirjaston kokoelmista
 • Kirjaudu JAMKin verkkotunnuksilla: e-aineistot, varaukset, uusimiset
 • Muut asiakkaat kirjastokortilla, ei pääsyä lisensioituihin aineistoihin
 • Käytä e-kirjoissa linkkiä Janetista eteenpäin
 • Open access -aineistot vapaasti käytössä
 • Avoimen tiedon luotettavuuden arvioiminen?

Kirjallisuutta: Tutkimusmenetelmät. Metodologia

 

Luettavissa JAMK:n käyttäjätunnuksilla = Access restricted to the JAMK user account

Aaltio, I., Juuti, P. & Puusa, A. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus. Myös e-kirjana, Ellibs.

Bister, T. 2019. Tietojenkäsittelyn opinnäytetyö: Viittoja ja karttoja tutkimisen ja kehittämisen teille. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 272. Myös e-kirjana, Booky.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. p. Helsinki: Tammi.

Kananen, J. 2019. Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas. Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 262.  Myös e-kirjana, Booky.

Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 202. Myös e-kirjana, Booky.

Kananen, J. 2015. Verkkotutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylän amk:n julkaisuja 187. (Kirja sisältää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen). Myös e-kirjana, Booky.

Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2019. Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Myös e-kirjana,  Ellibs.

Puusa, A., Juuti, P., Aaltio, I., Siltaoja, M., Puusa, A. & Sorsa, V. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus. Myös e-kirjana, Ellibs.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Myös e-kirjana, Ellibs. 

Valli, R. & Aarnos, E. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5., uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. Myös e-kirjana, Ellibs. 

Valli, R. & Aaltola, J. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 5., uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. Myös e-kirjana, Ellibs.

Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä: Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. PS-kustannus. Myös e-kirjana, Ellibs. 

 

Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. 2016. Qualitative research: A guide to design and implementation. Fourth edition. San Francisco, CA: Jossey-Bass, a Wiley Brand. Myös e-kirjana, Ebook Central Academic Complete.

Silverman, D. 2022. Doing qualitative research. SAGE Publications. 

Tang, H. 2021. Engineering research: Design, methods, and publication. John Wiley & Sons, Ltd.

Brannen, J. 2016. Mixing methods: Qualitative and quantitative research. London: Routledge. Myös e-kirjana, Ebook Central.

 

Lisää tutkimuskirjallisuutta löydät Janet-tietokannasta,

Tiedonhaun toteutus

Hei, jos tarvitset lisää tukea tiedonhakuusi, ota Tiedonhaun kompassi avuksesi.

 5 Kerää lähteitä

Tiedonhaun prosessista:

 1. Kerää aiheestasi tietoa 

Arviointi

Arviointi kuuluu jokaiseen vaiheeseen. Siksi tämä kuvio muistuttaa arvioinnista eri tilanteissa.

kompassineula, jossa numerointi 1-8

Open access

Verkon hakukoneita

Esimerkiksi

Saavutettavuusseloste