Siirry pääsisältöön

Tekniikan kompassi

Tiedonhaun opas tekniikan alalta

Lähteiden kriittinen arviointi ja tutkimusetiikan alkeita

Tiedonlähteiden kriittinen arviointi ja lähteiden käyttö tekijän oikeuksia kunnioittavalla tavalla ovat opiskelijalle tekstintuotannon perustaitoja. Omaksut nämä taidot opintojesi alkuvaiheessa. Lähteiden arviointiin on useita näkökulmia, joista tekniikan alla tärkeitä ovat verkkolähteiden ja julkaisutyypin mukainen arviointi.

Verkkolähteiden arvioinnin perusteet.

Lähteen (julkaisun) tietosisällön arviointi julkaisu/aineistotyypin perusteella:

  • Väitöskirjat ja ennakkoarvioinnin (nk. vertaisarvioinnin) läpikäyneet tieteellisten lehtien artikkelit ovat varsin luotettavia lähteitä siksi, että ne on asiantuntijoiden toimesta arvioitu täyttävän ko alan tutkimuksen kriteerit. Näissä julkaisussa raportoidaan tutkimustuloksia alalla käytänteitä noudattaen. Kieli (usein englanti) taulukot ja kaaviot, viittaustyylit ja tapa jäsentää lähdeluettelo noudattavat yhteisesti sovittua muotoa/rakennetta eli tieteellistä esitystapaa.
  • Suurelle yleisölle tarkoitettujen artikkeleiden, blogien ja verkkosivujen luotettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomio, koska julkaisuja ei ennakkoon arvioi (eikä myöskään valvo) mikään ulkopuolinen taho.
  • Mieti uudelleen mikä ero on populaarilla ja tieteellisellä julkaisulla.

Kopiraittilan koulu on Kopioston verkko-oppimateriaali, jonka avulla opit tekijäinoikeuden perusteita. Saat käytännön esimerkkien kautta käsityksen siitä, kuinka käytät lähteitä tekijäinoikeuslain tarkoittamalla tavalla.

Kopiraittilan opetusmateriaalin esittelyvideo opiskelijalle ja opettajalle

Ammatillinen koulutus: Ammatillinen Kopiraittilan Koulu

Korkeakoulu: Kopiraittilan korkeakoulusta saat diplomin. 

Tekijäinoikeudet lyhyesti ja ytimekkäästi:

Kopioston tekijäinoikeuden ABC

Plagiointi on luvatonta lainaamista eli toisen ajatusten ja ideoiden esittämistä omina mainitsematta lähdettä.

Plagioinnista seuraa Jamkissa: plagiointi | Opinnäytetyö – Thesis (jamk.fi)

Opiskelijan muistilista opinnäytetyöprosessin etiikasta: Microsoft Word - Opiskelijalle_ont_etiikasta.docx (jamk.fi)

Oikein viittaamalla vältät plagiointiepäilyn:

Kaikki kirjoitustyössä käytetyt lähteet kootaan bibliografisine tietoineen lähdeluetteloon. Lähdeluettelon on oltava niin tarkka, että lukijat pystyvät yksiselitteisesti tunnistamaan käytetyn lähteen. Tämä tarkoittaa, että lähdeluetteloon merkityt julkaisut on haettavissa tietokannoista tai verkkosivuilta. Tiedon ja tutkimuksen avoin saatavuus ei tarkoita sitä, että lähdettä voisi vapaasti hyödyntää niin, että jätät lähteen ilmoittamatta. 

  • Bibliografisilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkea teoksen tunnistamiseen tarvittavaa tietoa: teoksen nimi, tekijä, julkaisemisesta koskevat tiedot ja kustantajatiedot.

Kun viittaat toisten kirjoittamiin teksteihin, mainitse aina lähde. Lähde on mainittava, olipa tekstisi suoraa siteerausta tai asian kertomista omin sanoin.

  • Kun siteeraat tekstiä suoraan sanasta sanaan, osoita se lainausmerkeillä ja merkitse lähde. Jos epäröit mitä siteeraaminen tarkoittaa, niin katso Kopiraittilan koululusta video "Teosten käyttö" (Ammatillinen Kopiraittilan Koulu)

HUOMAA lähteiden käytössä: kun haet tietoa ns. tutkimuskirjallisuudesta, niin sinun tulee tarkistaa alkuperäislähteessä esitetty tieto. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkistat itse mitä alun perin asiantuntija on esitänyt etkä luota automaattisesti siihen, miten muut ovat asian tulkinneet ja jälkikäteen esittäneet.

Kun kyseessä on yleisesti tunnettu ja hyväksytty asia eli yleistieto tai fakta, lähdettä ei tarvitse mainita. Tällainen tieto voisi olla "Suomi itsenäistyi vuonna 1917". Mitä tapahtui vuonna 1918 onkin sitten historiantutkimuksen näkökulmasta ongelmallinen etkä selviä tapahtumatiedoista ilman lähdeviittauksia.

Kirjoitusohjeet opinnäytetyötä varten Jamkissa: Opinnäytetyön raportointi (jamk.fi)

E-aineistojen käyttöoikeudet

Käyttäjien on noudatettava aineistojen lisenssisopimusten mukaisia käyttöehtoja. Tutustu Jamkin kirjaston e-aineistoja koskeviin käyttöehtoihin alla.

Tarkemmat käyttöehdot voit tarkistaa palveluntarjoajan sivuilta. Ota yhteyttä kirjastoon epäselvissä tapauksissa.

Vertaisarviointi lyhyesti

Vertaisarviointia voidaan pitää yhtenä tutkitun tiedon laadun takeena. Janet Finnassa kansainvälisten artikkeleiden hakua voi rajata vertaisarvioituihin julkaisuihin

Kansainvälisissä tietokannoissa rajaus vertaisarvioituihin julkaisuihin onnistuu valitsemalla haun rajauksista Peer reviewed -julkaisut.

Tieteellisyyden kriteerinä julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia (referee-/peer review -menettelyä; huom! älä sekoita katsausartikkeliin=review). Peer review in three minutes; North Carolina State University, NCSU Libraries.

Saavutettavuusseloste