Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Tekniikan kompassi

Tiedonhaun opas tekniikan alalta

Lähteiden kriittinen arviointi

Tiedonlähteiden kriittinen arviointi ja lähteiden käyttö tekijän oikeuksia kunnioittavalla tavalla ovat tekstintuottannon perustaitoja, jotka omaksutaan opintojen alkuvaiheessa. Lähteiden arviointiin on useita näkökulmia, joista tekniikan alla tärkeitä ovat verkkolähteiden ja julkaisutyypin mukainen arviointi.

Perehdy aivan ensimmäiseksi avointen verkkolähteiden arvioinnin perusperiaatteisiin. Kysy kuka, milloin, kenelle, missä ja miksi? Kysymykset ovat tärkeitä siksi, että kuka tahansa voi tuottaa avoimeen verkkoon "tietoa".

Lähteen (julkaisun) luotettavuutta voi arvioida myös julkaisu/aineistotyypin mukaan (lue lisää: Lähdekritiikki | Opiskelijan digitaidot (helsinki.fi))

  • Väitöskirjat ja ennakkoarvioinnin (vertaisarvioinnin) läpikäyneet tieteellisten lehtien artikkelit ovat luotettavia lähteitä siksi, että ne on ulkopuolisten arvioiden toimesta arvioitu täyttävän ko alan tutkimuksen kriteerit. Julkaisussa raportoidaan tutkimustuloksia tieteenalalla käytänteitä noudattaen. Kieli (usein englanti) taulukot ja kaaviot, viittaustyylit ja tapa jäsentää lähdeluettelo noudattavat yhteisesti sovittua muotoa/rakennetta eli tieteellistä esitystapaa.
  • Suurelle yleisölle tarkoitettujen artikkeleiden, blogien ja verkkosivujen luotettavuuden taso vaihtelee tekijän mukaan, koska julkaisuja ei arvioi (valvo) mikään ulkopuolinen taho. Mieti uudelleen mikä ero populaarilla ja tieteellisellä julkaisulla.

Opiskele tekijänoikeuden perusteita

Kopiraittilan koulu on Kopioston verkko-oppimateriaali, jonka avulla opit tekijäinoikeuden perusteita. Saat käytännön esimerkkien kautta käsityksen siitä, kuinka käytät lähteitä tekijäinoikeuslain tarkoittamalla tavalla.

Kopiraittilan opetusmateriaalin esittelyvideo opiskelijalle ja opettajalle

Ammatillinen koulutus: Ammatillinen Kopiraittilan Koulu

Korkeakoulu: Kopiraittilan korkeakoulusta saat diplomin. 

Tekijäinoikeudet lyhyesti ja ytimekkäästi:

Kopioston tekijäinoikeuden ABC

Plagiointi ja muuta tutkimusetiikkaan liittyviä näkokohtia

Plagiointi on luvatonta lainaamista eli toisen ajatusten ja ideoiden esittämistä omina mainitsematta lähdettä.

Plagioinnista seuraa Jamkissa: plagiointi | Opinnäytetyö – Thesis (jamk.fi)

Opiskelijan muistilista opinnäytetyöprosessin etiikasta: Microsoft Word - Opiskelijalle_ont_etiikasta.docx (jamk.fi)

Oikein viittaamalla vältät plagioiniepäilyn:

Kaikki kirjoitustyössä käytetyt lähteet kootaan bibliografisine tietoineen lähdeluetteloon. Lähdeluettelon on oltava niin tarkka, että lukijat pystyvät yksiselitteisesti tunnistamaan käytetyn lähteen. Tiedon ja tutkimuksen avoin saatavuus ei tarkoita sitä, että lähdettä voisi vapaasti hyödyntää niin, että jätät lähteen ilmoittamatta. 

  • Bibliografisilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkea teoksen tunnistamiseen tarvittavaa tietoa: teoksen nimi, tekijä, julkaisemisesta koskevat tiedot ja kustantajatiedot.

Kun viittaat toisten kirjoittamiin teksteihin, mainitse aina lähde. Lähde on mainittava, olipa tekstisi suoraa siteerausta tai asian kertomista omin sanoin.

  • Kun siteeraat tekstiä suoraan, osoita se esimerkiksi lainausmerkeillä ja merkitse lähde. Jos epäröit mitä siteeraaminen tarkoittaa, niin katso Kopiraittilan koululusta video "Teosten käyttö" (Ammatillinen Kopiraittilan Koulu)

Jos kyseessä on yleinen olosuhde, fakta tai muu yleisesti tunnettu ja hyväksytty tieto, lähdettä ei tarvitse mainita. Tällainen tieto voisi olla "Suomi itsenäistyi vuonna1917".

Kirjoitusohjeet opinnäytetyötä vartenJamkissa: Opinnäytetyön raportointi (jamk.fi)

Vertaisarviointi lyhyesti

Vertaisarviointia voidaan pitää yhtenä tutkitun tiedon laadun takeena. Janet Finnassa kansainvälisten artikkeleiden hakua voi rajata vertaisarvioituihin julkaisuihin

Kansainvälisissä tietokannoissa rajaus vertaisarvioituihin julkaisuihin onnistuu valitsemalla haun rajauksista Peer reviewed -julkaisut.

Tieteellisyyden kriteerinä julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia (referee-/peer review -menettelyä; huom! älä sekoita katsausartikkeliin=review). Peer review in three minutes; North Carolina State University, NCSU Libraries.

E-aineistojen käyttöoikeudet

Käyttäjien on noudatettava aineistojen lisenssisopimusten mukaisia käyttöehtoja. Tutustu Jamkin kirjaston e-aineistoja koskeviin käyttöehtoihin alla.

Tarkemmat käyttöehdot voit tarkistaa palveluntarjoajan sivuilta. Ota yhteyttä kirjastoon epäselvissä tapauksissa.

Saavutettavuusseloste